Menu

Dela upp målet i delmål

Om man cyklar mycket för att man ska bli starkare och snabbare så är det viktigt att man sätter upp konkreta mål. När man når dessa kan man sätta upp nya mål att sträva efter.

Image result for Sätt upp dina målSätt upp dina mål

Det är enklare att nå sina mål om man är säker på vad det är man strävar efter. Många kanske tror att de har sina mål klart och tydligt i huvudet, men prova att skriva ner dessa på ett papper så ska du se att det inte är så lätt alla gånger. Om man inte vet vad man strävar efter så är det svårt att veta i vilken riktning man ska gå. Skriv ner en lista på mål som du har, och välj sedan ut de som är viktigast. Skriv dem på post-it lappar som du sedan sätter någonstans där du kan se dem varje dag.

Dela upp målen i mindre delmål

När man väl har klart för sig vad som är ens mål så är nästa steg att man ska dela upp dessa i delmål. Ska man till exempel cykla Vättern runt så är det inte en bra idé att ge sig ut och göra det direkt. Börja med att cykla en timme några gånger i veckan. När det känns enkelt så kan man utöka till två timmar och så vidare. Gå på spinning lektioner för att utveckla styrka och kondition.

Fira när du nått ett mål och sätt upp nya

Det är viktigt att man firar sina framgångar, ger sig själv en klapp på axeln och att man är stolt över att man klarade något som man tidigare inte har gjort. Ta vara på den här tiden och känn efter vilken känsla den skapar i kroppen. Sedan är det dags att ta nya tag och sätta upp nya mål! Kör hårt!