Menu

Boon Edam och CSR

Det många inte vet är att kända, stora företag brukar stötta lokala sport events och något som var väldigt spännande var när Boon Edam som är känd för att ha skickat fyra av sina kollegor att cykla i Velo 100 Birmingham. Det fanns en särskild tanke bakom detta och det är väldigt fint när stora företag visaRelated imager att de faktiskt bryr sig. Man brukar kalla detta för ett företags sociala ansvar och det är något som vi kommer gå igenom på följande sida.

Ett företags sociala ansvar

Många företag jobbar aktivt med CSR även om det inte är något uttalat. En del andra företag kanske till och med har en egen avdelning som bara jobbar med de här frågorna. CSR är egentligen ett äldre uttryck och många i Sverige kallar det numera för hållbart arbete. En del av CSR skulle kunna vara att man som företag sponsrar olika event, skänker saker till folk i samhället där man bedriver sin verksamhet och så vidare.

Boon Edam och deras CSR

Fyra stycken som arbetar på Boon Edam cyklade i Velo 100 som hölls i Birmingham. Anledningen till loppet var för att stödja Pilgrims Hospices. Detta var väldigt uppskattat och det blev något som förde kollegorna på arbetsplatsen närmare varandra. Studier visar även att när företag gör liknande saker som detta så kan det även ha en stärkt varumärkeseffekt också, vilket alltid är positivt. Både de som arbetar på en arbetsplats och hejar på sina kollegor som är med och cyklar, precis som kunder som handlar hos den här producenten, kan känna starkare för varumärket. Det är viktigt att tänka på sådana saker både när man har ett stort och när man har ett litet företag. Det kan nämligen göra stor skillnad och om man är duktig så kan man göra detta som marknadsföring.