Menu

2017 var ett bra år för Boon Edam

Boon Edam är ett företag som mest är känt som producent av svängdörrar från Image result for 2017 var ett bra år för Boon EdamEngland. Men det finns många saker om Boon Edam som många kanske inte visste, men som är riktigt häftigt och värt att läsa om. På följande sida kommer du kunna läsa om hur det gick till när fyra stycken anställda valde att ställa upp i Velo 100 som hölls i Birmingham 2017. Det här var inte bara ett marknadsföringstrick utan även något som de anställda valde att göra eftersom det hjälpte en god sak.

Hur gör man som företag om man vill stötta välgörenhet?

Det finns många sätt på vilka man som företag kan stötta olika organisationer och fonder. Väldigt många företag försöker även få synlighet i samband med att de gör detta eftersom det kan vara bra marknadsföring. På Boon Edam var det viktigt att både anställda och folk utanför företaget kunde följa de fyra cyklisterna. Man fick läsa om hur de förberedde sig och hur det kändes innan och efter loppet, vilket ledde till att många blev intresserade och började intressera sig mer och mer för teamet. Sedan kan man såklart välja om man endast ska sponsra ett event, kanske genom att köpa annonsplatser eller dela ut gratissaker på plats. Det är upp till företaget att bestämma när de sätter sin strategi.

Arrangera ett eget race

Något som skulle vara spännande är om Boon Edam faktiskt arrangerar sitt eget race någon gång i framtiden. Det skulle kunna locka cyklister från många olika håll och det skulle kunna vara bra för andra företag att se hur man kan stötta lokala aktörer. Det är inte dumt att tänka i de här banorna eftersom det kan ha en positivt effekt på ens varumärke. Att folk känner starkt för varumärket är alltid positivt och det kan vara värt mycket pengar att fokusera på detta.